Om Boligkompagniet

Hos BOLIGKOMPAGNIET har vi stor erfaring med at lave valuarvurderinger i Københavnsområdet, Nordsjælland og Roskilde. Vi udarbejder valuarvurderingsrapport, med bilag og mellemregninger så jeres revisor har alle de nødvendige informationer til jeres regnskab. Valuarvurderingsrapporten udarbejdes af vores valuarer og er gyldige i 18 måneder.

Formålet med en valuarvurdering er at fastsætte ejendommens værdi i forbindelse med beregning af andelskronen, eller at fastsætte ejendommens værdi som boligudlejningsejendom. En valuarvurdering fastsætter en korrekt nutidsværdi, der indregner flere faktorer end den offentlige ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering tager ikke lige så mange faktorer i betragtning som valuarvurderingen, og derfor fastsættes ejendomsværdien som regel lavere, hvilket oftest medfører at andelsboligerne bliver solgt til en lavere pris.

Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

premium-image
Vi brugte Tobias fra Boligkompagniet som valuar i forbindelse med værdiansættelse af vores andelsforening. Som vi havde håbet, bekræftede Tobias, at han har et indgående kendskab til prisniveauet i Roskilde, og vi er meget glade for arbejdet og vurderingen. En stor anbefaling fra Gl. Klosterhus på Dronning Margrethes Vej
Mia Pedersen
-
Formand for Gl. Klosterhs