Nye regler i andelsboligloven

Hvad betyder de nye regler for din boligforening?

Med bekendtgørelsen sker der en masse på valuarområdet, men hvad får det af betydning for den enkelte forening?

Øget gennemsigtighed:
Først og fremmest bliver valuarvurderingerne mere gennemsigtige. Det betyder, at det bliver tydeligere for foreningen, administrator og ikke mindst andelskøbere at se, hvilke kriterier, der ligger bag ved vurderingen af ejendommen. Dette giver en større sikkerhed, da man i foreningen kan gennemgå vurderingen og sammenholde den med bekendtgørelsens krav. Jo mere information om, hvordan valuaren er nået frem til resultatet, jo mere sikker kan forening være i, at resultatet er korrekt.

Mere stabil andelskrone:
En anden fordel kan ses i forhold til andelskronen. De mere dokumenterede vurderinger vil nemlig betyde, at andelskronen ikke kommer til at svinge dramatisk.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her: