Hvorfor en valuarvudering?

Der er to vigtige grunde til at bruge valuarvurdering i årsregnskabet.

Priserne på ejendomme stiger kraftigt i store områder i Danmark, og naturligt ønsker også andelshaverne at maksimalprisen på deres bolig afspejler disse stigninger. Da de enkelte andelsboligers maksimalpris reguleres af værdiansættelsen af foreningens ejendom, er denne af største betydning for alle andelshavere.

Det ene alternativ er anskaffelsesprisen for ejendommen og den er for de fleste ejendomme ikke et reelt alternativ, da ejendommen ofte er købt for mange år siden til en langt lavere pris end markedsværdien. Det andet alternativ er den offentlige vurdering. Dels er der ikke lavet offentlige vurderinger på denne type ejendomme siden 2012 og dels arbejder Skat pt. på højtryk på at lave et nyt vurderingssystem i erkendelse af, at de hidtidige offentlige vurderinger generelt er dybt misvisende.

Det er ikke kun andelsboligejendomme i storbyen, der kan have fordel af en valuarvurdering af ejendommen. Også andre andelsboligejendomme vil have potentiale til en højere andelskrone.

Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

Lær os bedre at kende

Følg med på Facebook

Vi brugte Tobias fra Boligkompagniet som valuar i forbindelse med værdiansættelse af vores andelsforening. Som vi havde håbet, bekræftede Tobias, at han har et indgående kendskab til prisniveauet i Roskilde, og vi er meget glade for arbejdet og vurderingen. En stor anbefaling fra Gl. Klosterhus på Dronning Margrethes Vej.
Mia Pedersen
Formand for Gl. Klosterhus