Hvad er en valuarvurdering?

En valuarvurdering giver et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, således andelskronen kan fastsættes til egentlig markedsværdi.

Markedsværdien, som fastsættes af en valuar, er således det reelle udtryk for ejendommens værdi. De offentlige ejendomsvurderinger er fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendig.
Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme.

Såfremt man benytter sig af en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen kun gælder i 18 måneder. Dette er lovbestemt.
Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.