bygning 5-1

Valuarvurdering

Hos BOLIGKOMPAGNIET har vi stor erfaring med at lave valuarvurderinger i Københavnsområdet, Nordsjælland og Roskilde. Vi udarbejder valuarvurderingsrapport, med bilag og mellemregninger så jeres revisor har alle de nødvendige informationer til jeres regnskab. Valuarvurderingsrapporten udarbejdes af vores valuarer og er gyldige i 18 måneder.

Formålet med en valuarvurdering er at fastsætte ejendommens værdi i forbindelse med beregning af andelskronen, eller at fastsætte ejendommens værdi som boligudlejningsejendom. En valuarvurdering fastsætter en korrekt nutidsværdi, der indregner flere faktorer end den offentlige ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering tager ikke lige så mange faktorer i betragtning som valuarvurderingen, og derfor fastsættes ejendomsværdien som regel lavere, hvilket oftest medfører at andelsboligerne bliver solgt til en lavere pris.

Bestil en valuarvurdering her

Kunne du tænke dig at vide mere om hvad en valuarvurdering?
Kunne du tænke dig at vide hvorfor din andelsboligforening skal har en valuarvurdering?
Ved du hvad en valuar er? Ellers kan du læse mere om det her.
Der trådte nye regler i kraft d. 1 juli 2018 inden for andelsboligloven. Dem kan du læse meget mere om her på siden.

Hvad er en valuarvurdering?

En valuarvurdering giver et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, således andelskronen kan fastsættes til egentlig markedsværdi.
Markedsværdien, som fastsættes af en valuar, er således det reelle udtryk for ejendommens værdi. De offentlige ejendomsvurderinger er fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendig.
Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme.

Såfremt man benytter sig af en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen kun gælder i 18 måneder. Dette er lovbestemt.

Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

Hvorfor en valuarvurdering?

Der er to vigtige grunde til at bruge valuarvurdering i årsregnskabet.

Priserne på ejendomme stiger kraftigt i store områder i Danmark, og naturligt ønsker også andelshaverne at maksimalprisen på deres bolig afspejler disse stigninger. Da de enkelte andelsboligers maksimalpris reguleres af værdiansættelsen af foreningens ejendom, er denne af største betydning for alle andelshavere.

Det ene alternativ er anskaffelsesprisen for ejendommen og den er for de fleste ejendomme ikke et reelt alternativ, da ejendommen ofte er købt for mange år siden til en langt lavere pris end markedsværdien. Det andet alternativ er den offentlige vurdering. Dels er der ikke lavet offentlige vurderinger på denne type ejendomme siden 2012 og dels arbejder Skat pt. på højtryk på at lave et nyt vurderingssystem i erkendelse af, at de hidtidige offentlige vurderinger generelt er dybt misvisende.

Det er ikke kun andelsboligejendomme i storbyen, der kan have fordel af en valuarvurdering af ejendommen. Også andre andelsboligejendomme vil have potentiale til en højere andelskrone.

Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

udsigt over kbh

Hvad er en valuar?

En valuar er en ejendomsmægler som har specialiseret sig i at vurdere ejendomme og i vores tilfælde andelsboligforeninger.

Som udgangspunkt må du kun lave valuarvurderinger, hvis du har en vis indsigt i markedet for handel med udlejningsejendomme. Som valuarer vurderer vi ikke ud fra, om en andelsbolig kan sælges hurtigt eller ej. Vi vurderer ud fra, hvad ejendommen er værd som udlejningsejendom – altså ejendommens reelle handelsværdi.

Kontakt os for at få en gratis screening af potentialet af jeres andelsforening. Vi kan ud fra relativt få oplysninger om foreningen give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

Nye regler i andelsboligloven trådte i kraft 1. juli 2018 og stiller større krav til valuarvurderinger.

Med bekendtgørelsen sker der en masse på valuarområdet, men hvad får det af betydning for den enkelte forening?

Øget gennemsigtighed:
Først og fremmest bliver valuarvurderingerne mere gennemsigtige. Det betyder, at det bliver tydeligere for foreningen, administrator og ikke mindst andelskøbere at se, hvilke kriterier, der ligger bag ved vurderingen af ejendommen. Dette giver en større sikkerhed, da man i foreningen kan gennemgå vurderingen og sammenholde den med bekendtgørelsens krav. Jo mere information om, hvordan valuaren er nået frem til resultatet, jo mere sikker kan forening være i, at resultatet er korrekt.

Mere stabil andelskrone:
En anden fordel kan ses i forhold til andelskronen. De mere dokumenterede vurderinger vil nemlig betyde, at andelskronen ikke kommer til at svinge dramatisk.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her:

Vi brugte Tobias fra Boligkompagniet som valuar i forbindelse med værdiansættelse af vores andelsforening. Som vi havde håbet, bekræftede Tobias, at han har et indgående kendskab til prisniveauet i Roskilde, og vi er meget glade for arbejdet og vurderingen. En stor anbefaling fra Gl. Klosterhus på Dronning Margrethes Vej.
Mia Pedersen
Formand for Gl. Klosterhus
Lær os bedre at kende

Følg med på Facebook